top of page

DREAMLAND SAILORS

Tekne kasko sigortası
 

Tüm teknelerimiz  tamamen sigortalıdır. Sigortamız, teknenin tamamını ve tüm demirbaşları kapsar. Kiralayanın sorumluluğu tekne tipine göre beher hasar başına tenzili muafiyet uygulanabilen 2.500.-€  tutarında bir teminat ile sınırlıdır. Tekneye ve/veya ekipmanlarına sigortasız üçüncü kişiler tarafından (suçlu olsun veya olmasın) verilebilecek herhangi bir hasar, teknenin yarı değeri kadar sigorta kapsamı altındadır.

 

Sorumluluk sigortası
 

Her bir teknemizin sorumluluk sigortası, ayrıca üçüncü şahıslara ve/veya yat ekipman ve donanımlarına verilen hasarlara karşı üst sınır olan 5.000.000.-€ tutarını kapsar. İşbu sorumluluk sigortası ayrıca yabancı sularda zorunlu olan ve özellikle Yunanistan deniz sularında üçüncü kişilere verilebilecek hasarlara karşı gereken 4256/2014 (Greek Compulsory Third Party Liability Endorsement) No´lu Deniz Kanunu kapsamında teknelerimiz ayrıca sigorta kapsamındadır.

İsteğe bağlı diğer kapsayıcı sigortalar

 -Kaptan sorumluluk sigortası 

-Seyahatten feragat sigortası

    -Seyahat sağlık ve kaza sigortası

bottom of page